14. September
Seminar topics
- modern approaches in quarry restoration
- natural restoration in practice
- plant invasion/expansions during the succession and how to prevent them
- presentation of preliminary results of the project Experiment in biodiversity management of Mokrá quarry

14. září
Témata semináře
- moderní postupy v rekultivacích v lomu
- přírodě blízké rekultivace v praxi, příklady z lomu Mokrá
- rostlinné invaze/expanze v průběhu sukcese a jak se jim účinně vyhnout
- představení výsledků projektu Experimentem k ochraně biodiverzity lomu Mokrá